Выбрать страницу

УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ № Наименование Дата размещения         підпис 1 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.04.2021 року. 14.04.2021 2 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.02.2021 року. 11.03.2021 3...

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ Наименование Дата размещения Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2017 рік 27.04.2018 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік 27.04.2018 Звіт про...

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА Наименование Дата размещения Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2017 рік 27.04.2018 Заключение ревизионной комиссии по итогам 2017 года 27.04.2018 Аудиторський висновок щодо фінансових звітів за 2016 рік...

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА

ИНФОРМАЦИЯ ЭМИТЕНТА Наименование Дата размещения        підпис Особлива інформація емітента цінних паперів від 21.09.2021 22-09-2021 Завантажити Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. 29-04-2021 Завантажити Особлива інформація № 2 емітента цінних...

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Наименование Дата размещения підпис Протокол зборів акціонерів 15.04.2021 16.04.2021 Протокол зборів акціонерів 29.04.2020 30.04.2020 Повідомлення про проведення річних Загальних зборів 24.03.2020 Завантажити Протокол зборів акціонерів 11.04.2019...

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ       № Наименование Дата размещения 1 Виписка з ЄДРПОУ 29-09-2021 2 Статут ПРАТ Запоріжкран 25.06.2021 3 Положення про загальні збори 18.05.2018 4 Положення про наглядову раду 18.05.2018 5 Положення про правління...